Revize tlakových nádob

Provádíme výchozí revize, provozní revize, vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky tlakových nádob dle normy ČSN 69 0012.

Povinností provozovatele tlakové nádoby je zajišťovat tyto pravidelné provozní revize:

Výchozí revize
před uvedením nádoby do provozu
Provozní revize
1x ročně
Vnitřní revize
1x za 5 let
Zkouška těsnosti
vždy po provedení vnitřní revize
Tlaková zkouška
1x za 9 let
Vzdušník modrý

Dále provádíme proškolení obsluhy, vystavení osvědčení pro pracovníka odpovědného za provoz a zajištění záznamníku o provozu tlakových nádob.

Revize tlakových nádob provádíme na území Prahy a okolí.

Potřebujete revizi tlakové nádoby?

Daniel David

Daniel David

Kolečko načítání