Začneme projektem, skončíme montáží

V termínu, který se vám hodí, Vás navštívíme a na základě prohlídky navrhneme rozpočet. Ať plánujete jen rozvody k novému kompresoru, nebo rovnou stavíte celou výrobní halu.

Technologické montáže

 • → rozvody pro stlačený vzduch a kompresorové stanice
 • → dodávky, montáže a zprovoznění pístových a šroubových kompresorů vč. zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu
 • → napojení na stávající potrubní rozvody stlačeného vzduchu
 • → montáž nových potrubních rozvodů
 • → rozvody chladicí vody vč. chladicích jednotek
 • → dodávky a montáže potrubních rozvodů chladicí vody vč. chladicích jednotek Parker Hiross a Trane
 • → rozvody vakua vč. vakuových vývěv Busch
 • → rozvody dusíku vč. dusíkových generátorů
 • → rozvody emulze

Servis potrubních rozvodů

 • → kontroly těsností potrubí
 • → kontroly funkčnosti armatur
 • → kontroly tlakových zkoušek
 • → pravidelné kontroly těsnosti potrubních rozvodů, čištění filtrů a kontroly funkce systému
 • → kontrola těsnosti armatur ve stávajícím potrubí
 • → tlakové zkoušky potrubních rozvodů
 • → poradenství a plná podpora při navrhování změn ve stávajících systémech
 • → měření stlačeného vzduchu a všech dalších médií
 • → doplňování médií (glykol atd.)

Rozvody topení, vody, kanalizace a plynu

 • → dodávka a montáž rozvodů ústředního vytápění
 • → dodávka a montáž vnitřních rozvodů vody
 • → montáž a opravy plynových rozvodů a zařízení
 • → revize plynových zařízení

Používaný materiál pro potrubní rozvody

 • → Ocel tř. 11 atd. „Fe černá“ - pozinková (svařované – lisované – spojkami – závitové)
 • → Uhlíkaté oceli (svařované – lisované)
 • → PPR
 • → PE
 • → PVC-U
 • → Nerezové potrubí (svařované – lisované – spojkami)
 • → Cu (pájené – svařované – lisované – spojkami)
 • → Hliník

Používané metody spojování a svařování

 • → Svařování – MIG / MAG
 • → Pájení – MIG
 • → Svařovaní TIG / WIG
 • → Obalovaná elektroda MMA
 • → Polyfúzní svařování
 • → Lisování
 • → Nástrčné spojování
 • → Spojování závity

Projektování

 • → prováděcí projekty
 • → projekty skutečného provedení
 • → projektová dokumentace kompresorových, dusíkových, chladicích a vakuových stanic
 • → vše dle posledních technologických trendů
 • → výkresová dokumentace je zpracovávána v programu AutoCad
 • → Ing. Ryška je členem Komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • → máme oprávnění pro projektování technologických zařízení
 • → projektová dokumentace potrubních rozvodů nových hal i hal určených k rekonstrukci
 • → technologické potrubní rozvody stlačeného vzduchu, dusíku, chladicí vody, atd.
 • → analýza stávajících pneumatických systémů a potrubních rozvodů
 • → koncepční návrhy vzduchových rozvodů vč. ekonomického řešení kompresorových stanic

Chcete vědět o montážích a instalacích více?

Petr Vančura ml.

Petr Vančura ml.

Kolečko načítání