Měření a diagnostika stlačeného vzduchu

Vybíráte nový kompresor nebo generátor dusíku a nejste si jisti velikostí? Nebo potřebujete začít pohánět další přístroj a nevíte, jestli ho systém ještě utáhne? Změříme průtok vzduchu přímo u vás ve firmě a navrhneme řešení.

Měření spotřeby stlačeného vzduchu

Důležitým parametrem pro diagnostiku stlačeného vzduchu je měření spotřeby stlačeného vzduchu ve výrobních firmách. Když se spotřeba stlačeného vzduchu výrazněji změní, znamená to, že se stlačeného vzduchu odebírá více nebo méně, což signalizuje buď závadu, nebo poruchu na strojním zařízení.

Z toho důvodu je dobré v kompresorovnách instalovat stálé měření stlačeného vzduchu, kdy je vhodné měřidla stlačeného vzduchu instalovat na výstupu z kompresorových stanic. Alternativně lze spotřebu měřit v určitých intervalech. My Vám nabízíme měření spotřeby a průtoku stlačeného vzduchu. Měření se provádí speciálním měřicím zařízením. Jedná se o měřicí průtokovou sondu CS INSTRUMENTS VA 400. Jediné, co je pro uskutečnění měření nutné provést, je provedení návarku na potrubí, do kterého měřicí zařízení nainstalujeme.

Výroba stlačeného vzduchu je nezanedbatelnou položkou v rozpočtu většiny průmyslových podniků, a proto by tato hodnota měla být pro danou výrobu správně dimenzována.


Pro koho je měření vhodné?

 • → pro průmyslové podniky, kde se uvažuje o zvýšení spotřeby stlačeného vzduchu např. instalací nové technologie či zvýšením počtu odběrných míst
 • → pro kontrolu stávajícího stavu, pro zjištění, zda výroba stlačeného vzduchu v daném podniku není předimenzována/poddimenzována
 • → při výměně starého kompresoru za nový

Jak se měření provádí?

 1. Instalace měřicí sondy
 2. Samotné měření a ukládání dat (měření může probíhat 1 hodinu, ale také 1 měsíc, to záleží na konkrétním případu)
 3. Vyhodnocení dat – vyhodnocení dat vč. zprávy s grafy a doporučením

Výstupem z měření pro vás bude výstupní protokol o měření, který bude obsahovat přehledné grafy se spotřebou stlačeného vzduchu za daný časový úsek, celkovou průměrnou spotřebu stlačeného vzduchu pro stanovení velikosti kompresoru a závěr se shrnutím měření a doporučením pro zákazníka.

Nevhodné navržení zdrojů stlačeného vzduchu a rozvodného potrubí mohou mít vliv na navýšení provozních nákladů.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu info@2e.cz nebo tel. 281 91 74 30.

Příklad: Pokud je vaše stálá spotřeba stlačeného vzduchu 300 m3 a při měření zjistíte, že spotřeba je 350 m3, pak to znamená, že na nějakém zařízení je porucha, protože spotřeba stlačeného vzduchu razantně stoupla. Buď netěsní kohouty ČI hadice, nebo vzduch „utíká“ někde jinde. Každý m3 přitom řádově představuje 2 až 3 Kč. Měření spotřeby stlačeného vzduchu se provádí u středně velkých až větších firem, kde spotřeba činí tisíce kubíků za hodinu. Tam, kde je hodinová spotřeba 2000–3000 m3/hod to znamená, že stlačený vzduch je významným nákladem firmy. Měření spotřeby je dobré provádět od výkonu kompresorů cca 30 kW.


Výsledek měření

Průměrná spotřeba stlačeného plynu v daném časovém úseku:

31,14m3/h

Měření úniku stlačeného vzduchu

Měření provádíme detektorem úniků s kamerou typu LD 500, který indikuje úniky v litrech za minutu a zároveň vyčísluje náklady na tyto úniky. Detektor je možné doplnit akustickou trumpetou pro zachycení malých netěsností, aby byl eliminován okolní hluk. Přesné zaměření úniku je zajištěno laserovým zaměřovačem.

Roční náklady na úniky stlačeného vzduchu

TlakVelikost úniku - rozměr (mm)
0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
3 bar 2 340 Kč 9 380 Kč 21 110 Kč 37 540 Kč 58 660 Kč 84 450 Kč
4 bar 2 940 Kč 11 730 Kč 26 390 Kč 46 930 Kč 73 320 Kč 105 590 Kč
5 bar 3 510 Kč 14 070 Kč 31 680 Kč 56 310 Kč 87 980 Kč 126 690 Kč
6 bar 4 100 Kč 16 430 Kč 36 950 Kč 65 700 Kč 102 650 Kč 147 810 Kč
7 bar 4 680 Kč 18 770 Kč 42 220 Kč 75 090 Kč 117 300 Kč 168 920 Kč
8 bar 5 280 Kč 21 110 Kč 47 500 Kč 84 450 Kč 131 980 Kč 190 000 Kč

Tabulka: počítáno s provozem 24 h/365 dnů v roce, cena stlačeného vzduchu 0,5 Kč/Nm3

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na emailu info@2e.cz nebo tel. 281 91 74 30.

Měření rosného bodu

Máte vodu v potrubí nebo příliš vlhký vzduch? Nefunguje vaše sušička tak, jak má? Nebo je potřeba přikoupit další? Zjistíme to měřením teploty takzvaného rosného bodu. Rychle a jednoduše, zavedením sondy do rychlospojky. Váš kompresor přitom může klidně běžet dál.

Hodnota rosného bodu se zjišťuje ideálně za kompresorem nebo i v rozvodech. Když je rosný bod vyšší, je pravděpodobné, že sušička špatně suší. To je další parametr, který je vhodné nezanedbávat. Když se o sušičku staráte a udržujete ji v čistotě, aby byla v dobrém stavu, nemělo by se nic stát. Ale může se stát u kondenzační sušičky, že vznikne nějaká netěsnost, uteče chladivo a ona pak hůře chladí – měřením se zjistí, že je něco špatně.

Hodnota rosného bodu se zjišťuje ideálně za kompresorem, nebo i v rozvodech. Když je rosný bod vyšší, je pravděpodobné, že sušička špatně suší. To je další parametr, který je vhodné nezanedbávat. Když se o sušičku staráte a udržujete ji v čistotě, nemělo by se nic stát. Ale u kondenzační sušičky může vzniknout nějaká netěsnost, uteče chladivo a ona pak hůře chladí – měřením se zjistí, že je něco špatně.

Kondenzační sušička může být také tak špinavá, že se zanesou teplosměnné plochy. Nebo u adsorpční sušičky zase může být vyčerpaný adsorbent. Měření rosného bodu je dobré provádět jednou za měsíc, zvláště v náročných provozech, kde je třeba, aby byl vzduch opravdu suchý, např. v lakovnách nebo v provozech, kde se zvýšená vlhkost promítá negativně do výsledného produktu (různé tvrzené pěny, výroba chemikálií apod.).

V případě Vašeho zájmu o měření teploty rosného bodu nás kontaktujte na emailu servis@2e.cz nebo tel.: 281 91 74 30.

Měření olejových par v systému

Dodáváme zařízení METPOINT OCV, které je určeno pro permanentní (online) monitoring olejových par v systému stlačeného vzduchu. Měření probíhá za provozu, nezávisle na měnících se průtokových podmínkách. Zařízení zaznamená data do paměti a následně je přenese do PC. Je ideální pro měření za filtry s aktivním uhlím a katalyzátory s rozsahem měření 0,0006–5,0 mg/m3 s přesností měření 0,003 mg/m3.


Princip

Zbytkové olejové páry se měří foto-ionizačním detektorem (PID).

 • → přenos dat do PC
 • → integrovaný data logger (2 GB)
 • → jednoduché ovládání dotykového displeje
 • → funkce alarm, když dojde k překročení nastavených hodnot

Rozsah dodávky

 • → vyhodnocovací displejová jednotka
 • → měřící jednotka
 • → sběrač vzorků
 • → metrový datový kabel s koncovkou
 • → kalibrační protokol z výroby
 • → návod k instalaci a provozu

Technická data senzoru

 • → Senzor je pro potrubí ½“ – 1 ½“ nebo DN 20 – DN 40
 • → Rozměry 487 x 170 x 120 mm (Š x V x H)
 • → Napájení 230 V AC, 50 Hz
 • → Médium stlačený vzduch
 • → Teplota stlač, vzduchu +5 … +55 °C
 • → Provozní tlak 3 bar ... max. 16 bar
 • → Měření relativ. vlhkosti ≤ 40 %
 • → Měřené jednotky mg/m3sup (dle ISO 1217; 1 bar, 20 °C, % rel. vlhkosti)
 • → Připojení G 3/8
 • → Požadavky na instalaci vertikálně v prostředí bez olejových kapek a tuků
 • → Vstupní zóna 10 x DN (min. 200mm)/dle ISO 8573-2
 • → Výstupní zóna 3 x DN (min. 100mm)/dle ISO 8573-2

Technická data vyhodnocovací jednotky

 • → Pracovní teplota +5 … +50 °C
 • → Rozměry 230 x 200 x 120 mm (Š x V x H)
 • → Výstupy bezpotenciálový volný kontak, 230 VAC 5A nebo 30 VDC, 2A, ethernet
 • → Napájení 230 VAC 50 Hz
 • → 2 GB interní paměť

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na emailu info@2e.cz nebo tel. 281 91 74 30.

Měření vibrace ložisek

Měření vibrace ložisek trvá 10 minut, ale ušetří vám dost peněz. Včas z něj totiž poznáte míru opotřebení a předejdete tak poškození dalších rotujících součástek svého kompresoru.

Poté, co je kompresor v provozu cca 20 tisíc motohodin a více, bývá třeba provést velký servis – generální opravu – nebo diagnosticky zjistit, zda je generálka třeba, nebo ne. Do značné míry to závisí na stavu ložisek. Generální opravou se prodlouží životnost jednotlivých komponentů.

Provádíme měření vibrací ložisek. Abnormální vibrace ložisek jsou často příčinou porušení rotujících částí zařízení. Mezi příčiny, které mohou vibrace způsobit, patří nevyváženost, nesouosost, uvolnění částí, narušení valivého tělesa ložiska a poškození převodovky. Měřicí přístroje mohou pomoci zjistit vážné problémy v rané fázi, což obsluze umožní provést nápravu včas.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na emailu info@2e.cz nebo tel. 281 91 74 30.


Vyrazíme k vám měřit?

Jana Nedvědová

Jana Nedvědová

Kolečko načítání

Odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas společnosti 2e plus s.r.o. ke zpracování vašich údajů za účelem reakce na váš dotaz. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Více o způsobu nakládání s vašimi údaji na stránce www.zoou.cz.