Slovník pojmů

Adsorpční sušička:
sušička stlačeného vzduchu, která suší na principu adsorpce, tj. pohlcování kondenzátu do částic adsorbentu, rosný bod má až -70 oC
Airmaster:
typ řídicího systému řízení šroubových kompresorů
Albert:
řada šroubových kompresorů ATMOS pro 4 až 22 kW
Antares:
řada kombinovaných sušiček stlačeného vzduchu, tj. kombinace kondenzačních a adsorbčních sušiček
Atmos:
výrobce českých pístových a šroubových kompresorů
Basic:
řada pístových kompresorů k občasnému používání, tzv. hobby řada
Bazarový kompresor:
kompresor z druhé ruky určený k dalšímu prodeji
Bekomat:
elektronický odvaděč kondenzátu, výrobcem firma BEKO
Bezolejový kompresor:
kompresor s teflonovými kroužky, poskytuje bezolejový vzduch
Blok kompresoru:
blok, v kterém jsou umístěny komponenty pro stlačování vzduchu
Booster:
kompresor sloužící ke zvyšování tlaku z provozního tlaku na vysoký, tzv. dotlačovací kompresor
Cyklonový separátor:
separátor sloužící k odstraňování hrubé vlhkosti za kompresorem
Časový odvaděč:
slouží k odvodu kondenzátu a je řízen nastavením času otevření
Čistota dusíku:
určuje procentuální obsah dusíku v provozním plynu
Dmychadlo:
zařízení k výrobě stlačeného vzduchu od 0 bar do cca 2 bar
Dochlazovač stlačeného vzduchu:
slouží k ochlazení stlačeného vzduchu za kompresorem
Dusíkový generátor:
slouží k výrobě dusíku ze stlačeného vzduchu
Economy:
řada šroubových kompresorů s řemenovým převodem
Elektromotor:
slouží k pohonu stabilních pístových a šroubových kompresorů
Elektronický odvaděč kondenzátu:
slouží k odvodu kondenzátu a je řízen elektronickým systémem
Filtr:
slouží k zachycování mechanických nečistot a olejových zbytků ze stlačeného vzduchu
Filtrační vložka:
slouží k zachycování nečistot stlačeného vzduchu ve filtrech
Frekvenční měnič:
používá se u šroubových kompresorů k regulaci otáčkami a pro tzv. soft rozběh
Generátor dusíku PSA:
slouží k výrobě dusíku principem tlakové adsorpce molekul kyslíku
Generální oprava kompresoru:
kompletní oprava (repase) kompresorové jednotky po dosažení počtu motohodin, jak stanoví výrobce
Chladicí jednotka:
slouží k ochlazování chladicí vody v potrubních okruzích
Industry:
řada pístových kompresorů s litinovým blokem pro nepřerušovaný provoz
John Guest:
firma vyrábějící plastové potrubní komponenty na principu svěrných kroužků
Katalyzátor Bekokat:
slouží k odstraňování olejových zbytků ze stlačeného vzduchu principem chemického rozkladu, vzniká tím bezolejový vzduch
Klapka sání:
zařízení umístěné na šroubovém bloku sloužící k regulaci nasávaného vzduchu do kompresoru
Klínový řemen:
tento řemen s průřezem do tzv. klínu se používá hlavně u pístových kompresorů
Kondenzační smyčka:
potrubní část, která zamezuje, aby se do manometru dostal kondenzát
Kondenzační sušička:
slouží k odstraňování vlhkosti ze stlačeného vzduchu principem ochlazování stlačeného vzduchu ve výměníku
Kulový kohout:
uzavírací armatura, kde je uzavíracím elementem ocelová koule
Manometr:
slouží ke sledování tlaku stlačeného vzduchu na kompresoru nebo potrubí
Manometrový kohout:
umisťuje se na nádoby před manometr pro jeho ochranu
Maxigas:
řada generátorů dusíku Parker pracující na principu PSA, tj. tlakové adsorpce
Maznice stlačeného vzduchu:
slouží k mazání stlačeného vzduchu před pneumatickým nářadím
Medicinální kompresor:
bezolejový kompresor pro použití ve zdravotnictví
Membránový generátor:
slouží k výrobě dusíku, pracuje na principu dutých membránových vláken
Měření spotřeby stlačeného vzduchu:
pro volbu kompresoru je vhodné provést skutečnou spotřebu stlačeného vzduchu měřením
Minerální kompresorový olej:
olej vhodný pro mazání pístových a šroubových kompresorů
Multiplikátor:
slouží ke zvyšování tlaku bez přívodu elektrické energie, k pohonu slouží stlačený vzduch
Nardi:
řada bezmazných pístových kompresorů pro laboratorní použití
Nástrčné spojky:
jsou učeny k rychlému spojování hadiček tzv. svěrným kroužkem
Nitrosource:
řada generátorů dusíku Parker pracující na principu membránových generátorů
Odlehčovací ventil:
ventil, který vypustí část výtlačného potrubí, aby kompresor nemusel vytlačovat při startu vzduch do protitlaku
Odlučovač oleje:
slouží k odloučení oleje ze stlačeného vzduchu v šroubovém kompresoru
Odvaděč kondenzátu:
slouží k automatickému odvádění kondenzátu ze vzdušníků
Ofukovací pistole:
slouží pro ofukování při výrobě
Ohřívač stlačeného vzduchu:
slouží k ohřevu stlačeného vzduchu na požadovanou teplotu, např. v lakovnách
Olejový filtr:
slouží k čištění oleje v olejovém okruhu šroubového kompresoru
Olejoznak:
je to průhledítko, ve kterém je vidět množství oleje v olejové nádrži
Parker:
firma zabývající se filtrací a úpravou stlačeného vzduchu a dalších plynů
Perchloretylen:
chemická látka sloužící k čištění kovových komponentů od oleje
Píst:
část pístového kompresoru sloužící ke stlačování vzduchu v bloku kompresoru
Pístový kompresor:
kompresor stlačující vzduch pomocí pístů
Plovákový odvaděč:
slouží k odvodu kondenzátu ze vzdušníku principem plováku
Pneuhustič:
slouží k měření tlaku stlačeného vzduchu v pneumatikách
Pravidelný servis kompresoru:
pravidelný preventivní servis provádějící se vždy po dosažení počtu motohodin určených výrobcem šroubového kompresoru
Pride:
řada šroubových kompresorů s přímým převodem
Protihlukový kryt:
slouží u kompresoru ke snížení hlučnosti
Provozní tlak:
tlak stlačeného vzduchu v potrubním rozvodu nutný pro chod zařízení
Přenosný sušič:
sušič stlačeného vzduchu s adsorbční náplní vhodný k použití za malými přenosnými kompresory
Přímý převod:
přenos pohybu mezi elektromotorem a šroubovým stupněm je zajištěn spojkou
Pojistný ventil:
zajišťuje ve vzdušníku nebo potrubí, že nedojde k nepřekročení nastaveného tlaku
Pojízdný kompresor:
pístový kompresor opatřen kolečky k možnému přesunu
Polestar:
řada kondenzačních sušiček Parker Hiross nad 400 m3/hod
Polosyntetický olej:
olej na bázi polosyntetiky pro šroubové kompresory, vhodný pro náročnější provozní podmínky
Redukční ventil:
slouží ke snížení provozního tlaku v potrubním rozvodu stlačeného vzduchu
Regulátor tlaku:
slouží u kompresoru nebo v potrubí pro nastavení provozního tlaku
Remeza:
výrobce kvalitních šroubových a pístových kompresorů
Revize tlakové nádoby:
prohlídka tlakové nádoby prováděná dle požadovaných norem
Rosný bod:
teplota stlačeného vzduchu, při které je vzduch nasycen
Rychlospojka:
slouží k rychlému spojení a rozpojení vzduchového rozvodu, obsahuje uzavírací ventil
Řemenice:
rotační díl sloužící k přenosu pohybu z elektromotoru na šroubový nebo pístový blok
Řemenový převod:
přenos pohybu mezi elektromotorem a šroubovým blokem je zajištěn řemenem nebo několika řemeny
Řídicí systém:
je to elektronický systém řízení, kde můžeme sledovat jednotlivé provozní stavy kompresoru
Semiprofi:
řada pístových kompresorů pro přerušovaný provoz s blokem v kombinaci litina-hliník
Separátor kondenzátu:
slouží k oddělení oleje z kondenzátu
Servisní hodina:
počet hodin potřebných k provedení opravy nebo pravidelnému servisu u šroubových kompresorů
Solenoidový ventil:
elektromagnetický ventil pro uzavírání průtoku kapalin a plynů. Vyrábějí se dvoupolohové ve dvou a třícestném provedení.
Spirálová hadice:
polyuretanová hadice stočená do spirály, s vysokou elasticitou vracení
Stabilní kompresor:
kompresor bez koleček, k ustavení na pevný podklad
Starlette:
řada kondenzačních sušiček Parker Hiross od 12 do 360 m3/hod
Stykač:
zařízení, které slouží ke spínání nebo rozepínání elektrického spojení
Syntetický olej:
kompresorový olej na bázi syntetiky pro velmi náročné prostředí
Šroubový kompresor:
slouží ke stlačování vzduchu ve dvou šroubovicích; kompresory jsou buď mazané olejem nebo bezmazné
Šroubový stupeň:
blok sloužící ke stlačování stlačeného vzduchu
Teplotní čidlo:
snímač teploty v místech šroubových kompresorů pro sledování provozního stavu
Tepelná ochrana:
slouží k ochraně elektromotorů před přehřátím
Termostat:
slouží pro spínání elektrických obvodů v závislosti na snímané teplotě
Tlaková nádoba:
slouží jako zásobník oleje v kompresoru nebo stlačeného vzduchu v potrubním rozvodu
Tlakový spínač:
slouží u kompresorů pro nastavení provozního tlaku
Tlaková ztráta:
tlaková diference, o kterou se sníží tlak v potrubním rozvodu na určité vzdálenosti
Tlumič hluku:
slouží k zamezení vysokého hluku u zařízení, kde dochází k rychlému vypuštění stlačeného vzduchu
Tepelná ochrana:
slouží u elektromotoru k ochraně motoru před přehřátím
Trojcestný ventil:
armatura, která má jeden vstup a dva výstupy
VARIO:
šroubové kompresory ATMOS s řízením frekvenčním měničem
Ventil minimálního tlaku:
ventil v olejovém okruhu, který udržuje tlak oleje vyšší než 4 bary, nutný pro mazání šroubového stupně
Vodní dochlazovač:
k ochlazení stlačeného vzduchu zde dochází chladicí vodou
Výkon kompresoru:
parametr pro volbu kompresoru udávaný v l/min nebo m3/hod
Vývěva:
zařízení vyrábějící podtlak – nižší tlak než je atmosférický
Vysokotlaké kompresory:
kompresory pro stlačování vzduchu 20 až 40 barů
Vzduchový dochlazovač:
k ochlazení stlačeného vzduchu zde dochází vzduchem – ventilátorem
Vzduchový filtr:
filtr sloužící k čištění stlačeného vzduchu na sání kompresoru
Vzdušník:
zásobník stlačeného vzduchu sloužící k vyrovnávání kolísavé spotřeby stlačeného vzduchu
Zpětný ventil:
armatura zamezuje, aby nemohlo dojít k toku média opačným směrem
Zvyšovač tlaku:
zařízení – multiplikátor sloužící ke zvyšování tlaku stlačeného vzduchu až 1 : 4, bez přívodu elektrické energie