Projekt EU - Kreativní vouchery

Projekt „Marketingová strategie společnosti 2e plus“ pod registračním číslem 0380000935 byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.