www.2e.cz
info@2e.cz
tel.: 281 917 430
Jak na levný dusík aneb proč je dusík tak drahý?
str. 2
Máte ve firmě správnou kvalitu stlačeného vzduchu?
str. 3
Jak se zbavit hluku z kompresoru aneb jak na tiché a ultratiché kompresory?
str. 4
ZDARMA
číslo 1
jaro 2018

NEWSLETTER

Novinky ze světa stlačeného vzduchu

 

Letos slavíme 25 let činnosti naší společnosti! A Vy jste naší součástí.

Naše společnost 2e plus s.r.o. působí na trhu již 25 let – a Vy jste naší součástí. Už od roku 1993, kdy naše společnost působila v rámci firmy Energoekonom, Vám pomáháme nacházet řešení problémů se stlačeným vzduchem.

Jsme firma, která Vám nabízí komplexní řešení otázky stlačeného vzduchu a to tak, že Vám nejen dodáme zařízení pro stlačený vzduch, ale zajistíme i jeho montáž včetně rozvodů a následně veškerý záruční i pozáruční servis.

Od roku 2008 sídlíme v Praze-Satalicích a v poslední letech rozšiřujeme portfolio našich služeb např.: o prodej a instalaci generátorů dusíku, různé druhy měření a diagnostik, instalaci a prodej chladicích jednotek a vývěv a mnoho dalších služeb, prostřednictvím kterých chceme Vám, našim zákazníkům, nabídnout komplexní zabezpečení služeb v oblasti stlačeného vzduchu pro váš provoz.

Již celých 25 let jste s námi a my Vám děkujeme, že nám pomáháte svými projekty růst a doufáme, že pro Vás budeme moci být i do budoucích let osvědčenými a spolehlivými partnery.

Jak na levný dusík aneb proč je dusík tak drahý?

Rozmach přesných technologií v současné době zvýšil potřebu používat k ochraně před okolními vlivy různé plyny. Jde o plyny, které zvyšují kvalitu výroby jednotlivých komponentů. Mezi tyto plyny patří velmi často také N2, neboli dusík. Ve své podstatě je velké množství dusíku obsažené ve vzduchu kolem nás a je jen nutné umět ho z něj vyrobit pro technologické potřeby.

Nutné údaje pro využití dusíku jsou množství za jednotku času – výkon, pracovní tlak a jeho čistota, ta se uvádí v procentech. Používají se čistoty od 95 % do 99,999 %, kdy dle plynařského označení se v případě nejvyšší kvality jedná o označení 5.0. Problémem u čistoty často bývá požadavek od dodavatele dané technologie, který často uvádí max. čistotu dle pokynu plynařů – např. 5.0, protože plynaři menší čistoty velmi často nedodávají, či nechtějí dodávat a to i v případech, kdy by pro danou technologii postačila čistota mnohdy mnohem menší. A je samozřejmé, že pokud by se odběratel spokojil s menší čistotou, byla by pro něho i cena mnohem příznivější, a to ať již od plynařských společností, či na základě vlastní výroby generátorem dusíku

A jsme u hlavního problému současnosti, kolik stojí 1 m3 dusíku? Plynaři vždy nabízejí maximální čistoty za vyšší ceny, i když zákazníkovi by mnohdy postačoval

dusík s nižší čistotou a také za podstatně nižší ceny. Zde se velkou výhodou při výrobě dusíku stává fakt, že se dusík vyrábí ze stlačeného vzduchu, protože v mnohých firmách je stlačeného vzduchu dostatek.

Dle čistoty dusíku se používají při výrobě dvě technologie – membránová a PSA technologie. Vysoce čistý dusík s obsahem kyslíku 10 ppm až 1 %, tzn. kvality od 99,999 % do 99 % se vyrábí technologií PSA a dusík s obsahem kyslíku 1 až 5 % neboli 99–95 % dusíku, se vyrábí v tzv. membránových generátorech.

PSA technologie pracuje na principu dvou nádob, které jsou naplněny molekulovým sítem, kdy v jedné dochází k zachycování molekul O2, H2O atd., zatímco v druhé probíhá regenerace.

Tyto operace se po určitém intervalu střídají. Tato technologie však musí mít pro spolehlivý chod vynikající úpravu stlačeného vzduchu, nejlépe s rosným bodem -40 °C.

Pro menší čistoty dusíku je velmi výhodná membránová technologie, jejíž princip je založen na průchodu vzduchu přes membránu, kdy membránou prochází dusík a kyslík je odváděn do okolního prostředí. Tyto generátory se dodávají typové od výrobců vč. regulace a měření. Výhodou se dnes stává, že generátory dusíku lze dle výkonu sestavit z jednotlivých membránových modulů a ty posléze pouze doplnit potřebnými armaturami, zásobníky a měřením čistoty dusíku příp. dle potřeby dotlačovacím kompresorem, čili jejich instalace a provoz jsou velmi snadné.

Příklad generátoru PSA s čistotou dusíku 99,999 % doplněného boostrem na 300 barů.

V ČR tyto generátory a membránové moduly dodává firma 2e plus, jako zástupce společnosti Parker Hannifin, která je výrobcem těchto generátorů. Tyto generátory se v Česku používají například ke krytí v dolech jako ochrana před samovznícením, ve vinařství ke krytí vína, udržování atmosféry ve slévárenství, udržování atmosféry v mikroelektronice či tažení drátu a v současné době také stále více při řezání kovů laserovou metodou.

Pokud Vás zajímají podrobnější informace o technologii výroby dusíku, nebo o tom, jak ušetřit ve Vašem provozu při spotřebě dusíku, neváhejte se obrátit na profesionály.

Máte ve firmě správnou kvalitu stlačeného vzduchu?

Mnohé firmy, které ve své výrobě používají stlačený vzduch vědí, že potřebují určitý tlak a určité množství, což je dáno typem a velikostí kompresoru. Avšak mnohé z těchto firem, již bohužel neřeší kvalitu jimi užívaného stlačeného vzduchu, která je pro každou technologii jiná.

Jak tedy rozpoznat, že kvalita vzduchu právě ve Vašem podniku odpovídá normám a tomu, co potřebujete?

Obecně je kvalita stlačeného vzduchu přesně popsána a definována v normě ISO 8573-1:2010 v níž je přesně určeno, jaká třída má mít danou kvalitu stlačeného vzduchu. Jedná se o tři kvalitativní parametry – mechanické nečistoty, zbytkový olej a vodní kondenzát. Mechanické nečistoty a zbytkový olej se odstraňují zachycením ve filtrech. Kondenzát se odstraňuje pomocí sušiček stlačeného vzduchu.

Dle ISO se kvalita stlačeného vzduchu vyjadřuje třemi čísly např. 2.4.3, je tím přesně udána požadovaná kvalita stlačeného vzduchu. Provozovatelé kompresorových stanic v jednotlivých firmách by měli tuto kvalitu zjišťovat od dodavatelů technologií a potom ji požadovat na dodavateli kompresorové stanice.

KLASIFIKACE ISO (klasifikace čistoty stlačeného vzduchu) ISO 8573–1:2010

Třída dle normy ISO Maximální velikost částic na 1 m 3 Tlakový rosný bod při 7 bar/g Maximální koncentrace oleje
  0,1–0,5 μm 0,5–1 μm 1–5 μm    
1 < 20 000 < 400 < 10 -70 °C 0,01 mg/m3
2 < 40 000 < 6 000 < 100 -40 °C 0,1 mg/m3
3   < 90 000 < 1 000 -20 °C 1 mg/m3
4     < 10 000 +3° 5 mg/m3
5     < 100 000 +7 °C -
6     - +10 °C -

Několik praktických ukázek kvality stlačeného vzduchu

Ve většině typů kompresorů se na sání kompresoru používají filtry s pórovitostí 25 až 50 mikronů.
Právě těmito filtry je daná obecná kvalita stlačeného vzduchu.

PÍSTOVÉ KOMPRESORY

Za pístové kompresory se běžně žádná úprava stlačeného vzduchu neumisťuje, a tudíž má tento vzduch obvykle vyšší obsah výše uvedených mechanických nečistot a zbytkový olej i vlhkost. Pro zkvalitnění vzduchu je vhodné umístit za pístový kompresor hrubé filtry příp. separátory. Vzduch za pístovými kompresory bez dalších doplňujících úprav není obvykle vhodný k žádným speciálnějším technologiím, kde je zapotřebí vysoké čistoty vzduchu.

U bezolejových pístových kompresorů se v současné době začínají používat kvalitní materiály na pístní kroužky, čímž se tyto

typy kompresorů dostávají do hledáčku mnohých firem pro kvalitu stlačeného vzduchu, který samozřejmě neobsahuje olej, a mnohdy jsou tyto kompresory provozovány i s mnohem nižší hlučností.

ŠROUBOVÉ KOMPRESORY

Šroubové kompresory jsou na výstupu opatřeny separátory, které zachycují olej před výstupem vzduchu z kompresoru. Firmy garantují max. obsah zbytku oleje na 3 mg/m3. Jelikož jsou šroubové kompresory ve většině firem používány pro speciálnější technologie, jsou z cca 95 % již dovybaveny kondenzační sušičkou, a to buď integrovanou sušičkou vzduchu nebo externí sušičkou stlačeného vzduchu, a k tomu navíc filtrací vzduchu, dle daných požadavků technologie. Odstranění kondenzátu ze stlačeného vzduchu není nutné jenom kvůli technologickému použití, ale také kvůli max. snížení problémů v pneumatickém systému.

Odpovídající a kvalitní úpravou vzduchu předchází firmy a provozovatelé kompresoru poškození někdy i velmi

drahých strojů a zařízení a zároveň tím lze také předejít ztrátám ve výrobě. Proto by kontrola kvality úpravy stlačeného vzduchu měla být nedílnou součástí každého provozu a firmy, kde je kompresor provozován a každý provozovatel by měl vědět, jak vysokou kvalitu stlačeného vzduchu potřebuje a jak vysokou kvalitu stlačeného vzduchu ve skutečnosti má a užívá.

Nejjednodušším způsobem, jak kontrolovat a spravovat čistotu vzduchu je být v kontaktu s profesionály, kteří Vám s kvalitou vzduchu poradí.

Jak se zbavit hluku z kompresoru aneb jak na tiché a ultratiché kompresory?

Velmi často je hluk vyprodukovaný kompresorem v provozu velkým problémem, a to nejen kvůli tomu, že se kvůli své vysoké hladině stává obtěžujícím faktorem, ale mnohdy i kvůli hygienickým a jiným předpisům v provozu.

Starší české pístové kompresory Orlík vyráběné v období před rokem 2000 měly hlučnost dokonce cca kolem 100 dB(A). V současnosti se hlučnost standardních pístových kompresorů vyrábějících stlačený vzduch do 10 barů pohybuje kolem 80 dB(A). Jelikož i tato hlučnost je pro lidské ucho dosti vysoká, požadují dnešní firmy velmi často pro svou práci mnohem tišší kompresory.

Na internetu se pod pojmem tichý kompresor dají najít kompresory od 60 do 80 dB(A), tzn. že každá firma se na tento problém dívá svým pohledem. Obecně můžeme říci, že lidské ucho již hlučnost kolem 60 dB(A) vnímá jako nepříliš velký hluk, a tudíž bychom tyto kompresory mohli nazvat tichými. Kompresory, které mají hlučnost mezi 40 až 50 dB(A) již nazýváme tzv. ultratiché kompresory, protože pro lidské ucho jsou jen nepatrně slyšitelné nebo téměř neslyšitelné.

Pokud hledáte kompresor, který by Vám zajistil dodávku stlačeného vzduchu a přitom byl tichý, neváhejte se obrátit na profesionály.

Tiché pístové a zároveň bezmazné kompresory

Pístové kompresory Remeza OLD patřící do třídy Master jsou kompresory, které pracují cca 50 % času a 50 % času potřebují mít prostoje.

Tyto pístové kompresory se skládají ze speciálních dvoupístových jednotek TWIN, které díky své konstrukci pohyblivých částí a jejich uložení mají velmi nízké úrovně hlučností. Kompresory se dodávají na vzdušnících 24, 50 a 100 litrů. Na menších vzdušnících je vždy umístěna jedna jednotka, na větších vzdušnících jsou dvě až tři jednotky a standardně mají tyto kompresory hlučnost kolem 65 dB(A). Dodávají se také varianty těchto kompresorů vhodné pro lékařství, které jsou opatřeny v některých velikostech protihlukovým krytem a jejich hlučnost je cca kolem 55 dB(A).

Ultratiché pístové kompresory

Dalším typem kompresoru, který je specifický produkcí velmi nízké hladiny hluku, jsou tzv. ultratiché kompresory. Jednou z mála značek, pod kterou se tyto kompresory skrývají, je značka BAMBI, do ČR dodávaná společností 2e plus.

Tento typ kompresorů dosahuje hlučnosti v rozmezí 40 až 42 dB (A), v závislosti na výkonnosti daného typu kompresoru. Jedná se v podstatě o nejtišší model kompresoru, jaký je na trhu nejen u nás, ale i ve světě k dostání. Jde o olejové kompresory, které sice dosahují malých výkonů, ale oproti tomu poskytují vysoký komfort, prakticky neslyšitelného kompresoru.

Vydalo: 2e plus s.r.o., Trabantská 270, 190 15 Praha 9-Satalice | Tel.: +420 281 917 430 | E-mail: info@2e.cz | www.2e.cz

Zpracovali: Daniel Baxa, Vladimír Ryška | Grafická úprava: Dita Baboučková | Praha 2018

Vše je v souladu s GDPR, pokud nechcete dostávat další newsletter, odhlašte se zde.