Začneme projektem, skončíme montáží

V termínu, který se vám hodí, a s rozpočtem, který navrhneme přímo na místě. Ať plánujete jen rozvody k novému kompresoru, nebo rovnou stavíte celou výrobní halu.

Projektování

 • → projekty pro stavební povolení
 • → prováděcí projekty
 • → projekty skutečného provedení
 • → projektovou dokumentaci kompresorových, dusíkových, chladicích a vakuových stanic
 • → vše dle posledních technických trendů
 • → výkresová dokumentace je zpracovávána v programu AutoCad
 • → 3D modely skutečného uspořádání jednotlivých komponent v programu Solidworks
 • → Ing. Ryška je členem Komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • → máme oprávnění pro projektování technologických zařízení
 • → projektovou dokumentaci potrubních rozvodů nových hal i hal určených k rekonstrukci
 • → technologické potrubní rozvody stlačeného vzduchu, dusíku, chladicí vody, oleje atd.
 • → analýza stávajících pneumatických systémů a potrubních rozvodů
 • → koncepční návrhy vzduchových rozvodů vč. ekonomického řešení kompresorových stanic
 • → potrubní rozvody dodáváme v klasické oceli, mědi, příp. v plastech

Technologické montáže

 • → rozvody pro stlačený vzduch a kompresorové stanice
 • → dodávky, montáže a zprovoznění pístových a šroubových kompresorů vč. zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu
 • → napojení na stávající potrubní rozvody stlačeného vzduchu
 • → montáž nových rozvodů stlačeného vzduchu
 • → rozvody chladicí vody vč. chladicích jednotek
 • → dodávky a montáže potrubních rozvodů chladicí vody vč. chladicích jednotek Parker Hiross
 • → rozvody vakua vč. vývěv
 • → dodávky a montáže vývěv Busch
 • → rozvody dusíku a dusíkové generátory
 • → dodávka a montáž potrubních dusíkových rozvodů vč. generátorů dusíku
 • → rozvody emulze a olejové hospodářství
 • → montáž rozvodů olejového hospodářství
 • → rozvody plynu a plynová zařízení
 • → dodávka, montáž a zprovoznění plynových zařízení

Servis potrubních rozvodů

 • → kontroly těsnostní potrubí
 • → kontroly funkčnosti armatur
 • → kontroly tlakových zkoušek
 • → pravidelné kontroly těsnostní potrubních rozvodů, čištění filtrů a kontroly funkce systému
 • → kontrola těsnosti armatur ve stávajícím potrubí
 • → tlakové zkoušky veškerých potrubních rozvodů

Rozvody topení, vody, kanalizace a plynu

 • → dodávka a montáž rozvodů ústředního vytápění a kotelen
 • → dodávka a montáž vnitřních a venkovních rozvodů vody
 • → dodávka a montáž zařizovacích předmětů
 • → dodávka a montáž vnitřní a venkovní kanalizace
 • → dodávka a montáž protihlukových systémů
 • → montáž a opravy plynových rozvodů a zařízení
 • → revize plynových zařízení
 • → Fe černý, svařovaný plynem nebo elektro, Fe pozink závitový, Plast PPR svařovaný, Cu pájený

Používaný materiál pro potrubní rozvody

 • → Fe černý, svařovaný plynem, argonem nebo elektro
 • → Fe pozink pájený i spojovaný závity
 • → Cu pájený i lisovaný
 • → Plast PPR svařovaný
 • → Plast PVC lepený
 • → Nerez svařovaná
 • → HT a KG potrubí
 • → Hliník
 • → Al/pex spojovaný lisováním

Chcete vědět o montážích a instalacích více?

Milan Kratochvíl

Milan Kratochvíl

Kolečko načítání