Měření a diagnostika stlačeného vzduchu

Vybíráte nový kompresor nebo generátor dusíku a nejste si jisti velikostí? Nebo potřebujete začít pohánět další přístroj a nevíte, jestli ho systém ještě utáhne? Změříme průtok vzduchu přímo u vás ve firmě a navrhneme řešení.

Měření spotřeby stlačeného vzduchu

Důležitým parametrem pro diagnostiku stlačeného vzduchu je spotřeba stlačeného vzduchu ve výrobních firmách. Když se spotřeba stlačeného vzduchu výrazněji mění, znamená to, že se stlačeného vzduchu odebírá více nebo méně, což signalizuje buď závadu, nebo poruchu na strojním zařízení.

Z toho důvodu je dobré v kompresorovnách instalovat stálé měření stlačeného vzduchu, kdy je vhodné měřidla stlačeného vzduchu instalovat na výstupu z kompresorových stanic. Alternativně lze spotřebu měřit v určitých intervalech. My Vám nabízíme měření spotřeby a průtoku stlačeného vzduchu. Měření je prováděno speciálním měřícím zařízením, které je k tomu určené. Jedná se o měřící průtokovou sondu CS INSTRUMENTS VA 400. Jediné co je pro uskutečnění měření nutné provést je přivaření návarku na potrubí [dle našeho návodu], do kterého nainstalujeme měřící zařízení.

Výroba stlačeného vzduchu je nezanedbatelnou položkou v rozpočtu většiny průmyslových podniků, a proto by tato hodnota měla být pro danou výrobu správně nadimenzována.


Měření je vhodné:

 • → pro průmyslové podniky, kde se uvažuje o zvýšení spotřeby stlačeného vzduchu např. instalací nové technologie či zvýšením počtu odběrných míst
 • → pro kontrolu stávajícího stavu, pro zjištění zda výroba stlačeného vzduchu v daném podniku není předimenzována/poddimenzována
 • → při výměně starého kompresoru za nový

Výstupem z měření pro Vás bude výstupní protokol o měření, který bude obsahovat přehledné grafy se spotřebou stlačeného vzduchu za daný časový úsek, celkovou průměrnou spotřebu stlačeného vzduchu pro nadimenzování velikosti kompresoru a závěr se shrnutím měření a doporučením pro zákazníka.

Nevhodné navržení zdrojů stlačeného vzduchu a rozvodného potrubí mohou mít vliv na navýšení provozních nákladů.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na emailu info@2e.cz nebo tel. 281 91 74 30.

Příklad: Pokud je vaše stálá spotřeba stlačeného vzduchu 300 m3 a při měření zjistíte, že spotřeba je 350 m3, pak to znamená, že na nějakém zařízení je porucha, protože spotřeba stlačeného vzduchu razantně stoupla. Buď netěsní kohouty nebo hadice, nebo vzduch někde utíká. Každý m3/hod přitom řádově představuje 2 až 3 Kč. Měření spotřeby stlačeného vzduchu se provádí u středně velkých až větších firem, kde jsou spotřeby tisíce kubíků hodinově. Tam, kde je hodinová spotřeba 2000 - 3000 m3/hod to znamená že stlačený vzduch je významný náklad firmy. Měření spotřeby je dobré provádět od cca 30 kW výkonu kompresorů.


Výsledek měření

Průměrná spotřeba stlačeného plynu v daném časovém úseku:

31,14m3/h

Měření rosného bodu

Máte vodu v potrubí nebo příliš vlhký vzduch? Nefunguje vaše sušička tak, jak má? Nebo je potřeba přikoupit další? Zjistíme to měřením teploty tak zvaného rosného bodu. Rychle a jednoduše zavedením sondy do rychlospojky. Váš kompresor přitom může klidně dál běžet.

Hodnota rosného bodu se zjišťuje ideálně za kompresorem nebo i v rozvodech. Když je rosný bod vyšší, je pravděpodobné, že sušička špatně suší. To je další parametr, který je vhodné nezanedbávat. Když se o sušičku staráte a udržujete ji v čistotě, aby byla v dobrém stavu, nemělo by se nic stát. Ale může se stát u kondenzační sušičky, že vznikne nějaká netěsnost, uteče chladivo a ona pak hůře chladí – měřením se zjistí, že je něco špatně.

Kondenzační sušička může být také tak špinavá, že se zanesou teplosměnné plochy. Nebo u adsorpční sušičky je vyčerpaný adsorbent. Měření rosného bodu je dobré provádět jednou za měsíc, zvláště v náročných provozech, kde je třeba, aby byl vzduch opravdu suchý, např. v lakovnách nebo v provozech, kde se zvýšená vlhkost promítá negativně do výsledného produktu (různé tvrzené pěny, výroba chemikálií apod.).

V případě Vašeho zájmu o měření teploty rosného bodu nás kontaktujte na emailu info@2e.cz nebo tel.: 281 91 74 30.

Měření vibrace ložisek

Měření vibrace ložisek zabere jen 10 minut, ale ušetří vám dost peněz. Včas z něj totiž poznáte míru opotřebení a předejdete tak poškození dalších rotujících součástek vašeho kompresoru.

Poté, co je kompresor v provozu cca 20 tisíc motohodin a více, bývá třeba provést velký servis – generální opravu – nebo diagnosticky zjistit, zda je generálka třeba, nebo ne. Do značné míry to závisí na stavu ložisek. Generální opravou se prodlouží životnost jednotlivých komponentů.

Provádíme měření vibrací ložisek. Abnormální vibrace ložisek jsou často příčinou porušení rotujících částí zařízení. Mezi příčiny, které mohou vibrace způsobit patří nevyváženost, nesouosost, uvolnění částí, narušení valivého tělesa ložiska a poškození převodovky. Měřicí přístroje mohou pomoci zjistit vážné problémy v rané fázi, což obsluze umožňuje provést nápravu včasným způsobem.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na emailu info@2e.cz nebo tel. 281 91 74 30.


Měření olejových par v systému

Dodáváme zařízení METPOINT OCV, které je určeno pro permanentní monitoring (online) olejových par v systému stlačeného vzduchu. Měření probíhá za provozu, nezávisle na měnících se průtokových podmínkách. Zařízení zaznamená data v paměti a následně je přenese do PC. Je ideální pro měření za filtry s aktivním uhlím a katalyzátory s rozsahem měření 0,0006 - 5,0 mg/m3 s přesností měření 0,003 mg/m3.


Princip

Zbytkové olejové páry jsou měřeny použitím foto-jonizačního detektoru (PID).

 • → přenos dat do PC
 • → integrovaný data logger (2 GB)
 • → jednoduché ovládání dotykového displeje
 • → funkce alarm, když jsou nastavené hodnoty překročeny

Rozsah dodávky

 • → vyhodnocovací displejová jednotka
 • → měřící jednotka
 • → sběrač vzorků
 • → metrový datový kabel s koncovkou
 • → kalibrační protokol z výroby
 • → návod k instalaci a provozu

Technická data senzoru

 • → Senzor je pro potrubí ½“ – 1 ½“ nebo DN 20 – DN 40
 • → Rozměry 487 x 170 x 120 mm (W x H x D)
 • → Napájení 230 V AC 50 Hz
 • → Médium stlačený vzduch
 • → Teplota stlač, vzduchu +5 … +55 °C
 • → Provozní tlak 3 bar ... max. 16 bar
 • → Měření relativ. vlhkosti ≤ 40 %
 • → Měřené jednotky mg/m3sup (dle ISO 1217; 1 bar, 20 °C, % rel. vlhkosti)
 • → Připojení G 3/8
 • → Požadavky na instalaci vertikálně v prostředí bez olejových kapic a tuků
 • → Vstupní zóna 10 x DN (min. 200mm)/dle ISO 8573-2
 • → Výstupní zóna 3 x DN (min. 100mm)/dle ISO 8573-2

Technická data vyhodnocovací jednotky

 • → Pracovní teplota +5 … +50 °C
 • → Rozměry 230 x 200 x 120 mm (W x H x D)
 • → Výstupy bezpotenciálový volný kontak, 230 VAC 5A nebo 30 VDC 2A ethernet
 • → Napájení 230 VAC 50 Hz
 • → Paměť 2 GB interní paměť

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na emailu info@2e.cz nebo tel. 281 91 74 30.

Vyrazíme k vám měřit?

Vladimír Ryška

Vladimír Ryška

Kolečko načítání