Chladicí jednotky

Chrání vaše přístroje. Tak, aby se nepřehřály a běžely, jak potřebujete. Studenou kapalinou nebo ventilátorem.

Chladicí jednotky přes výměník ochladí kapalinu (glykol). Ta proudí potrubím ke všech zařízením, kde je potřeba. Zařízení ochladí a vrací se zpět. A tak pořád dokola. Instalovali jsme ji například do firmy, kde se odlévají plastové výrobky. Potřebují chladit formy na tekutou umělou hmotu.

Chladicí jednotky Parker HIROSS

Chladicí jednotky (chillery) od firmy Parker Hiross slouží k ochlazování oteplené vody a používají se v provozech, kde je nutné technologická zařízení chladit, protože při zpracování vzniká teplo, které je třeba odvádět. Jako příklad můžeme uvést výroby plastických materiálů, zpracování kovových materiálů, sklárny, chemické a další provozy, kde vzniká teplo, které se vodou musí odvést z toho zařízení.

Chladicí média - voda a glykol

Menší provozy se chladí vzduchem, ale u větších technologií je nejlepší chladicí medium voda, takže se vše chladí vodou, např. i ve vinařství a potravinářském průmyslu. Při chlazení v zimním období kdy by voda zamrzla, se v okruzích používá směs nemrznoucích látek např. glykolu s vodou.

Strojní a ventilátorové chlazení

Existují 2 druhy chladicích jednotek - se strojním chlazením a ventilátorová, kde je trubkovnice, která je ochlazovaná vzduchem, k čemuž slouží ventilátory, které vhání na trubkovnici vzduch a ten ochlazuje vodu. V současné době, z ekonomických důvodů, aby to chlazení bylo co nejúspornější, používá se kombinace ventilátorového a strojního chlazení, kdy při vyšších teplotách se používá strojní chlazení a při nižších teplotách ventilátorové.

Celý chladicí systém tzv. free-cooling je vytvořen tak, že je tam termostat, který sleduje venkovní teplotu a když ta dosáhne určité hodnoty, tak se provozuje buď strojní chlazení nebo ventilátorové. Ventilátorové chlazení - protože je tam spotřeba jen u ventilátoru, je provozně levnější než strojní chlazení, strojní chladiče (chillery) mají uvnitř chladicí okruh, který se skládá z kondenzátoru, výměníku a kompresoru, a je tam čerpadlo a ventilátor.

U chladicích jednotek je hlavním parametrem chladicí výkon. Udává se v kilowattech, jsou chladicí jednotky od 2 kW do 800 kW, jak ventilátorové tak strojní. V menších velikostech jsou vyráběny již i chladicí jednotky, kde se nechladí jen voda, ale také směs např. chladicí emulze. Chladicí jednotky jsou menší a jsou odolné k jejich zanášení, dříve se vyráběly chladicí jednotky čistě na chlazení vody.

Chladicí jednotky, chladicí věže

Dříve se pro všechny výkony vyráběly otevřené chladicí věže, kdy se voda chladila v chladicí věži rozstřikem pomocí ventilátoru. Tyto chladiče jsou levné, ale mají tendenci se během roku zanášet z okolí např. na jaře pylem atd. Chillery jsou kompaktní jednotky vč. čerpadel a celého chladicího okruhu. Jsou vybaveny řídicím systémem, kde lze nastavit provozní parametry, na jejichž základě se chiller sám reguluje . Pro chlazení většího množství tekutin by chladicí jednotky byly drahé a ani se pro taková množství nevyrábějí. V elektrárnách a všech větších firmách jsou stále chladicí věže.

U otevřených chladicích věží dochází k odparu, takže se tam musí do chladicího okruhu voda neustále doplňovat. Jsou to tzv. otevřené chladicí okruhy. Okruhy s chillery jsou uzavřené okruhy se stále stejným množství vody, jsou dražší po stránce provozu, ale je tam méně údržby. Taky se ale musí dělat pravidelná revize, kde se kontrolují čerpadla, chladicí systém. Ale jsou spolehlivější. Chladicí systém se navrhuje podle výkonu, který je třeba uchladit.

Řídicí systém chlazení

Chladicí jednotky jsou průmyslové nebo klimatizační, které slouží v létě pro ochlazování prostor, jsou jednoduché mají méně funkcí, naproti tomu chladicí jednotky Parker Hiross jsou luxusnější, hlavně do průmyslových provozů. Např. v plastikářském průmyslu máme několik lisů, které vyrábí lahve různých velikostí tj máme různé výkonnosti a teploty je třeba přesně to regulovat. Podle velikosti produktů vzniká jiné množství tepla. Např. 2 dny se dělá malý produkt, málo tepla, 2 dny velký produkt, všechno se to v té jednotce může nastavit. Je to komfortnější pro různou technologii. Proto je potřeba jednotku s kvalitním řídícím systémem.

Někteří výrobci se specializují jenom na klimatizace, někteří na průmysl, ale dá se to použít různě. Ve firmě na výrobu vzduchotechniky jsme instalovali chladicí jednotku pro stroj na ohýbání trubek, druhou pro klimatizaci.

Ventilátorová jednotka se používá v zimě a strojní v létě. Jednotky se hodí pro nepřetržitý provoz, je vhodné mít jednu jednotku jako zálohu pro dobu servisu i případného výpadku.

U malých jednotek se používá pístový chladivový kompresor, u velkých spirálový, který je tichý, má dlouhou životnost, je tam méně pohyblivých částí. Mají dobře vyřešené výměníky, mají dobrou účinnost. U všech zařízení se musí provádět pravidelná údržba, musí se čistit výměníky, aby fungovaly efektivně. Během servisu se jednotka musí zkontrolovat a vyčistit.

Technické parametry

Chladicí výkon
[kW]
Příkon
[kW]
Typ20/15
[°C]
12/7
[°C]
20/15
[°C]
12/7
[°C]
Hmotnost
[kg]
ICEP002-W1,71,30,70,630
ICEP003-W3,32,31,31,168
ICEP005-W5,23,71,41,370
ICEP007-W7,85,81,71,8125
ICEP010-W10,87,92,52,7130
ICEP014-W14,610,63,22,8140
ICEP020-W20,314,64,44,31206
ICEP024-W23,817,25,45,81206
ICE02928,121,25,76380
ICE03938,227,77,78,2410
ICE04645,23310,110,3430
ICE05756,440,812,313,1520
ICE0767655,215,416,4800
ICE09090,265,820,321,1900
ICE116115,584,224,926,21000
ICE150149,210830,832,51500
ICE183182,313340,141,31800
ICE23022816651,454,62100
ICE31030923165652900
TypChladicí výkon[kW]
40/30[°C]
Příkon [kW]
40/30[°C]
Hmotnost
[kg]
ICEP002-O1,60,630
ICEP003-O3,51,668
ICEP005-O4,41,670
ICEP007-O7,31,9125
ICEP010-O9,82,9130
ICEP014-O13,93,6140
ICEP020-O18,24,8175
ICEP024-O20,16185

Ventilátorové chlazení

Je úspornější varianta chladicí jednotky. Připojí se na chladicí okruh a aktivuje se, když venkovní teplota klesne pod 5° C. Venkovní ventilátor začne foukat studený vítr na chladivo. Tím šetří energii.

Chladicí jednotky Paker HIROSS Hyperfree

Dá se použít všude, kde bývá dost nízká teplota na to, aby se v zimě spustil ventilátor. Od nás si ji objednali v Pardubicích ve výrobně střeliva.

Technické parametry

TypChladicí výkon
[kW]
Průtok vody
[m3/h]
Tlak vody
[kPa]
Počet ventilátorů
[n x mm]
Průtok vzduchu [m3/h]Výkon
[1 vent]
[kW]
Hmotnost [kg]
HDC04036,86,4352x50015 2030,784
HDC06056,09,8573x50022 8020,7123
HDC08075,513,1523x50020 2320,7151
HDC110101,017,5614x50027 0000,7216
HDC140137,623,717,32x63033 8482,6381
HDC165164,128,244,53x63053 1182,6463
HDC190192,133,039,73x63051 9512,6505
HDC210206,935,630,43x63050 7092,6550
HDC250247,742,544,42x100060 5293,6643
HDC345344,559,28,33x100093 1673,6795

Bude se hodit i vám?

Vladimír Ryška

Vladimír Ryška

Kolečko načítání