Úprava parametrů stlačeného vzduchu

2prosinec2016

Stlačený vzduch pro běžné používání v průmyslových procesech je dle normy ISO 8573.1 charakterizován kvalitou, kterou ovlivňují tři základní faktory:

 • → množství a velikost mechanických částic
 • → množství kondenzátu
 • → množství olejových zbytků

Dle obsahu těchto částí ve stlačeném vzduchu se vzduch klasifikuje do 6 tříd.

Mechanické nečistoty

Dle poslední úpravy výše uvedené normy se povolené množství mechanických nečistot v 1 m3 dělí do tří skupin. V první skupině jsou mechanické nečistoty velikosti 0,1 – 0,5 mikronů, v druhé skupině jsou mechanické nečistoty 0,5 – 1 mikron a ve třetí skupině jsou nečistoty 1 až 5 mikronů; v každé skupině se počítá množství těchto nečistot.

Tyto nečistoty se zachycují ve filtrech s mikronáží 0,01 mikronů až 5 mikronů.

Kondenzát

Množství kondenzátu ve stlačeném vzduchu je dáno tlakovým rosným bodem, což je teplota, při níž je stlačený vzduch nasycen vodními parami. Tyto vodní páry se ze stlačeného vzduchu odstraňují ve formě kondenzátu třemi způsoby a k tomu slouží následující sušicí stanice:

 • 1. Kondenzační sušičky

  V těchto zařízeních dochází k ochlazení stlačeného vzduchu na teplotu 2 až 3 oC. Po něm následuje kondenzace par a jejich následné vyloučení.

 • 2. Adsorpční sušičky

  V těchto stanicích dochází k odloučení vlhkosti absorpcí do absorbentu a jejímu následnému profuku do atmosféry.

 • 3. Membránové sušičky

  V těchto zařízeních dochází k odloučení vlhkosti ze stlačeného vzduchu v membránách, kde vlivem rozdílu tlaku prochází vlhkost membránou ze stlačeného vzduchu do čistícího vzduchu.

Olejové zbytky

Olejové zbytky se odstraňují ze stlačeného vzduchu filtry, které odstraňují množství od 0,1 mg/m3 až do 0,001 mg/m3. Pro velmi speciální aplikace se používají na odstranění pachu uhlíková filtrační zařízení.

Kromě kvality stlačeného vzduchu můžeme také měnit tlak a teplotu stlačeného vzduchu.

 • Změna teploty stlačeného vzduchu

  Pro snížení teploty se používají dochlazovače stlačeného vzduchu buď vodní, nebo vzduchové.

 • Změna tlaku stlačeného vzduchu

  Snížení tlaku stlačeného vzduchu se provádí redukčními ventily.

  Zvýšení tlaku se provádí následujícím způsobem:

  • → Multiplikátory – což jsou zařízení na zvyšování tlaku menšího množství vzduchu bez přívodu elektrické energie. Vzduch vstupující do multiplikátoru se dělí na dva proudy, kdy jeden slouží jako pohon a druhý jako vzduch pro zvýšení tlaku.
  • → Boostery – k tomuto slouží speciální kompresory, které zvyšují tlak vzduchu z běžného tlaku 6 až 8 barů na vyšší tlak cca 20 až 200 barů.